รู้จักกับ Choice Architecture เปลี่ยนพฤติกรรมลูกค้าด้วยความคิดสร้างสรรค์

อธิบายความหมายของ Choice Architecture และตัวอย่าง Case Study ในตำนานโดย Dave Trott จากหนังสือหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสาม