10 คำสอนวิธีการใช้ชีวิตให้ดีของ Stoic Philosophers

แนะนำ 10 คำสอน stoic quotes

Stoicism คือปรัชญาแห่งการใช้ชีวิตจากยุคกรีกและโรมันโบราณ บทความนี้แนะนำ 10 คำสอนจากนักปราชญ์ Stoics ที่สำคัญ เช่น Seneca, Epictetus, Marcus Aurelius และ Zeno

Stoicism ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่เริ่มต้นที่ตนเอง Rule Over Yourself

Stoicism คือปรัชญาแห่งการใช้ชีวิตในยุคกรีกโบราณที่ผ่านมาแล้วสองพันปี กาลเวลาทำอะไรมันไม่ได้เลย และเสาหลักที่สำคัญที่สุดของ Stoics คือการ Rule Over Yourself