วิเคราะห์ข้อมูล Facebook Page ด้วย R (2018)

Facebook เป็นแหล่งข้อมูลสาธารณะที่น่าจะใหญ่ที่สุดอันดับต้นๆของโลกยุคนี้ เรากำลังพูดถึง posts, comments, likes, shares ที่ users ไปเขียนและ interact กับ public pages ต่างๆ ถ้าเราดึงข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ได้น่าจะมีประโยชน์มากทีเดียว โดยเฉพาะด้านการตลาดดิจิตอล ถ้าแบรนด์เข้าใจว่าคนกำลังพูดอะไรเกี่ยวกับสินค้าและบริการของเราบ้างน่าจะดีไม่ใช่น้อย! สำหรับเพื่อนๆที่อยากดึงข้อมูล facebook page มาวิเคราะห์เล่นๆ? (posts, likes, shares) วันนี้เราจะสอนทำเองง่ายๆ ด้วย Graph API และ package Rfacebook ของ Pablo Barbera Intro to Facebook Graph API ก่อนที่เราจะดึงข้อมูลจาก facebook platform ได้ เราต้องขออนุญาตจากพี่มาร์คก่อนด้วยการขอ access token ซึ่งตัว token จะมีสองแบบคือแบบชั่วคราวใช้ได้ประมาณสองชั่วโมง (short-term token) และแบบใช้ได้ระยะยาวประมาณ 60 วัน (long-term token)…

Read More

ข้อมูลไม่เคยโกหก – อีกหนึ่งคำโกหกแห่งศตวรรษที่ 21

The truth is rarely pure and never simple. Oscar Wilde โลกเรามีข้อมูลใหม่เกิดขึ้นทุกวัน วันละประมาณ 2.5 quintillion bytes (source: IBM) ถ้าใครนึกไม่ออกว่ามันเยอะขนาดไหน มันคือ 2,500,000,000,000,000,000 bytes (10 ยกกำลัง 18) Big Data มหาศาลนี้เองที่เป็นแรงขับเคลื่อนโลกของเราในศตวรรษที่ 21 คงไม่ผิดที่จะบอกว่ามนุษย์ใช้ data เป็นเครื่องมือในการหาความจริง (truth seeking) เพื่อแปรเปลี่ยนเป็นความรู้ (knowledge) ในการพัฒนาศักยภาพด้านอื่นๆของพวกเราต่อไปในอนาคต แต่ Big Data ก็มาพร้อมกับปัญหาใหม่ เพราะมันทำให้การแยก signal ออกจาก noise | แยกข้อเท็จจริง (fact) ออกจากความคิดเห็น (opinion) | แยกความจริง (truth) ออกจากความเชื่อ (belief) ทุกวันนี้กลายเป็นงานที่ยากกว่าที่เคย…

Read More