10 คำสอนวิธีการใช้ชีวิตให้ดีของ Stoic Philosophers

แนะนำ 10 คำสอน stoic quotes

Stoicism คือปรัชญาแห่งการใช้ชีวิตจากยุคกรีกและโรมันโบราณ บทความนี้แนะนำ 10 คำสอนจากนักปราชญ์ Stoics ที่สำคัญ เช่น Seneca, Epictetus, Marcus Aurelius และ Zeno