เปลี่ยนข้อมูล Long เป็น Wide Format ด้วย R Excel และ SQL

บทความแรกของปี 2020 วันนี้แอดมารีวิวเทคนิคการ transform ข้อมูลจาก long format เป็น wide format ง่ายๆด้วยเครื่องมือสามตัวเรียงจากง่ายสุดไปยากสุด ทั้งในด้านประสิทธิภาพและเวลาในการ execute ก่อนอื่นมาทำความรู้จักกับ long และ wide format กันก่อน ปกติเวลาเราทำงานกับข้อมูล (โดยเฉพาะ R และ Excel) เราจะนิยมข้อมูลแบบ long format มากกว่า เพราะเป็นรูปแบบที่เหมาะกับการทำงานวิเคราะห์ข้อมูล Long เหมาะสำหรับการทำ data analysis (raw data) Wide เหมาะสำหรับรายงาน สรุปผลนำเสนอข้อมูล โอเค! คราวนี้มาดูเทคนิคการเปลี่ยน long → wide format (หรือเปลี่ยนจาก wide → long) ง่ายๆด้วยภาษา R, Excel Pivot Table และ SQL…

Read More

ฟังชั่น LINEST กับการสร้าง Linear Regression ใน Excel

อยากสร้าง Multiple Linear Regression ง่ายๆด้วยโปรแกรม Excel ภายในหนึ่งนาที? บทความวันนี้สอนใช้ฟังชั่น LINEST ฉบับรวบรัดแค่หนึ่งฟังชั่นได้ครบหมดทั้งค่า R-squared และ regression coefficients อ่านบทความตอนที่แล้วเรื่อง Simple Linear Regression ได้ที่นี่ General Form สำหรับสมการ Multiple Linear Regression (MLR) โดยทั่วไปเขียนได้แบบนี้ y = b0 + b1*x1 + b2*x2 + b3*x3 + … + bk*xk โดยที่ y คือตัวแปรตาม (dependent variable) และ x คือตัวแปรต้น (independent variable) ในสมการ MLR จะมีตัวแปรต้นได้มากกว่าหนึ่งตัว เงื่อนไขสำคัญที่สุดในการสร้าง Linear…

Read More

สร้างโมเดล Simple Linear Regression ง่ายๆด้วย Excel

Regression Analysis คือเทคนิคทางสถิติที่ใช้ quantify ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้น (x) และตัวแปรตาม (y) และเป็น algorithms สำคัญในการทำ prediction และ forecasting โดยคำว่า “Regression” ถูกนำมาใช้ครั้งแรกโดย Sir Francis Galton ในปี 1875 จากการค้นพบปรากฎการณ์ที่เรียกว่า Regression towards the mean ส่วน Regression ที่พวกเราต้องเรียนเป็นตัวแรกคือ Linear Regression นั่นเอง ทำไมต้องเรียนก่อน? เพราะว่ามันง่ายที่สุดแล้วฮะ 555+ (หลายคนคิดในใจ นี่ง่ายแล้วเหรอออออออ?) ง่ายจริงๆ!! ถ้าอ่านบทความวันนี้จบทำเป็นแน่นอน วันนี้เราจะสอนสร้าง Simple Linear Regression ง่ายๆด้วยโปรแกรม Excel ใช้แค่ 4 functions Simple Linear Regression (SLR) สำหรับสมการ SLR เบื้องต้น เขียนได้แบบนี้…

Read More