เทคนิคการเขียน Subqueries ง่ายๆใน SQLite

Meet Subquery Subquery คือการเขียน query ซ้อน query โดยตัวคิวรี่ที่อยู่ข้างในจะเรียกว่า “inner/ sub query” และคิวรี่ที่อยู่ด้านนอกจะเรียกว่า “outer query” วิธีสังเกตง่ายๆว่าคิวรี่ไหนเป็น subquery ให้มองหา select ที่อยู่ในวงเล็บแบบนี้ Subquery ช่วยให้เราเขียน query ที่มีความซับซ้อนขึ้น (ความคิดสร้างสรรค์กระฉูด 555+) โดยรวมหลายๆคิวรี่เข้าด้วยกันและรันทีเดียว ลำดับการรันจะเริ่มจาก inner most query ชั้นในสุดก่อนและค่อยๆไล่ออกมาชั้นนอก 👩‍💻 ถ้าใครยังไม่เคยเขียน SQL ลองอ่านบทความสอนพื้นฐานของเราได้ที่นี่ ดาวน์โหลดไฟล์ตัวอย่าง chinook.db Simple Example มาลองดูตัวอย่างแรกกันก่อน สมมติเราอยากจะรู้ชื่อเพลงที่มีขนาดใหญ่ที่สุด maximum bytes จากตาราง tracks เราต้องเขียนสอง queries โดยคิวรี่แรกใช้หา max(bytes) และนำผลลัพธ์ที่ได้ไปใส่ในคิวรี่ที่สองใน where clause เราสามารถรวมสองคิวรี่ด้านบนด้วยเทคนิค subquery ได้เลย…

Read More