ทำไมทักษะการเขียนถึงสำคัญมากกว่าที่เคย

Everybody Writes

It's Friyay บทความแรกมาพูดคุยกันเรื่องทักษะการเขียน สรุปไอเดียจากหนังสือ Everybody Writes ของ Ann Handley ทำไม Writing Skill ถึงสำคัญกับการทำงานและการใช้ชีวิต