หนังสือฟรีด้าน Data Science

รวมหนังสือฟรีด้าน Data Science และ Machine Learning ตั้งแต่ระดับพื้นฐานถึงขั้นสูง สามารถอ่านออนไลน์หรือดาวน์โหลด pdf (copyright) – อัพเดทล่าสุด 09/06/19

Tips for Learners

หนังสือฟรีมีเยอะมาก ถ้าคิดไม่ออกว่าจะเริ่มจากเล่มไหนดี ลองเรียนตามหลักสูตรนี้ได้

R Path (20 ชั่วโมง)

ชื่อหนังสือบทเรียน
Hands-On R Programming 1-3
R for Data Science 2, 3, 5, 7
Text Mining with R 1-2

Python Path (15 ชั่วโมง)

ชื่อหนังสือบทเรียน
Python Data Science Handbook1-3
Think Stats 2, 3
R for Data Science
R for Data Science

เรียนภาษา R สำหรับงาน data science
[คะแนน 10/10]

Hands-On Programming with R
Hands-On Programming with R

เรียนภาษา R พื้นฐาน
[คะแนน 9/10]

Efficient R Programming
Efficient R Programming

เรียนภาษา R พื้นฐาน
[คะแนน 9/10]

Text Mining with R
Text Mining with R

วิเคราะห์ Text ด้วย R
[คะแนน 10/10]

Fundamental of Data Visualization
Fundamental of Data Visualization

อธิบายการเลือกใช้กราฟ/ data viz
[คะแนน 10/10]

Data Visualization a Practical Introduction
Data Visualization a Practical Introduction

Data Viz เบื้องต้น
[คะแนน 9/10]

Forecasting Principles and Practice
Forecasting Principles and Practice

ทำนายผลข้อมูล Time Series
[คะแนน 10/10]

Advanced R
Advanced R

เจาะลึกภาษา R กับ Hadley Wickham
[คะแนน 10/10]

Report Writing for Data Science in R
Report Writing for Data Science in R

สร้างรายงานด้วย R Markdown
[คะแนน 9/10]

Python Data Science Handbook
Python Data Science Handbook

หนังสือฟรีโคตรดีของ Python
[คะแนน 10/10]

Think Stats
Think Stats

วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ
[คะแนน 9/10]

Think Bayes
Think Bayes

เรียนทฤษฏี Bayes
[คะแนน 9/10]

Introduction to Statistical Learning
Introduction to Statistical Learning

หนังสือในตำนานสำหรับผู้เริ่มต้น
[คะแนน 10/10]

Machine Learning Yearning
Machine Learning Yearning

หนังสือคุณภาพโดย Andrew Ng
[คะแนน 10/10]

Deep Learning
Deep Learning

เขียนโดย Ian Goodfellow
[คะแนน 10/10]