รีวิวสูตรคำนวณจำนวนตัวอย่างของ อ.Taro Yamane

วันก่อนแอดไปอ่านเจอบทความของอาจารย์ที่สอน Business Analytics NIDA ที่เล่าเรื่องการใช้สูตรยามาเน่ของนักศึกษาที่ใช้ตามๆกันมาแบบไม่เข้าใจสูตรนี้จริงๆ บทความนี้แอดจะเขียนอธิบายการใช้งานสูตรยามาเน่ และ master formula ที่บริษัท survey platform ระดับโลกเค้าใช้กันให้อ่านเอง สูตรคำนวณจำนวนตัวอย่าง (sample size) ยอดนิยมสำหรับการเก็บแบบสอบถามของงานวิจัยนักศึกษาปริญญาตรี/ โทในประเทศไทยคือสูตรของอาจารย์ Taro Yamane ใช้กันเกือบทุกเล่ม เคยไปนั่งเปิดๆดูในห้องสมุดมหิดล น่าจะมากกว่า 80% ของ IS/Thesis ทั้งหมดเลย โดยเฉพาะภาควิชาการตลาด 555+ The Formula สูตรยามาเน่มีตัวแปรที่เราต้องรู้ค่าสองตัวคือ N และ e โดยที่ N คือจำนวนประชากร และ e คือค่าความคลาดเคลื่อน (i.e. error) เวลาแทนค่า e ในสมการต้องเขียนเป็นทศนิยม เช่น e = .05 (error = 5% เป็นค่ามาตรฐานที่เราใช้ในสูตรยามาเน่ สามารถเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม)…

Read More