ทำไมผล Poll ส่วนใหญ่ถึงผิด?

ดุสิตโพลเผยผลการสำรวจความคิดเห็นของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 350 เขตทั่วประเทศ จำนวน 79,521 คน เมื่อเย็นวันที่ 24 มีนาคม 2562 เราลองทำตารางเปรียบเทียบผลโพล vs. คะแนนจริงอย่างไม่เป็นทางการด้านล่าง [su_spoiler title=”Spoiler สาเหตุสำคัญที่ทำให้ผลโพลเพี้ยน”][1] ไม่ได้ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบ random sampling ในการสำรวจความเห็น i.e. biased poll [2] กลุ่มตัวอย่าง 79,521 คน คิดเป็น 0.25% ของจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด i.e. sample ยังน้อยเกินไปสำหรับปัญหาการเลือกตั้ง[/su_spoiler] คอลั่ม D คำนวณจาก [คะแนนจริง – ผลโพล] ดูแบบเร็วๆจะเห็นว่าผลโพลผิดไปจากความจริงเยอะมาก บทความนี้จะอธิบายเหตุผลสำคัญทางสถิติที่ทำให้ผล poll เพี้ยนได้ขนาดนี้ Biased Polls นักสถิติเรียกการสุ่มตัวอย่างที่ไม่ได้ใช้ probability sampling ว่า “Biased” แปลว่า มีอคติหรือความคิดเห็นเบี้ยวไปที่คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง สิ่งที่ดุสิตโพลไม่ได้บอกในโพลนี้คือเค้าเก็บข้อมูล 79,521 คนจากเขตไหน…

Read More