ข้อมูลไม่เคยโกหก – อีกหนึ่งคำโกหกแห่งศตวรรษที่ 21

The truth is rarely pure and never simple. Oscar Wilde โลกเรามีข้อมูลใหม่เกิดขึ้นทุกวัน วันละประมาณ 2.5 quintillion bytes (source: IBM) ถ้าใครนึกไม่ออกว่ามันเยอะขนาดไหน มันคือ 2,500,000,000,000,000,000 bytes (10 ยกกำลัง 18) Big Data มหาศาลนี้เองที่เป็นแรงขับเคลื่อนโลกของเราในศตวรรษที่ 21 คงไม่ผิดที่จะบอกว่ามนุษย์ใช้ data เป็นเครื่องมือในการหาความจริง (truth seeking) เพื่อแปรเปลี่ยนเป็นความรู้ (knowledge) ในการพัฒนาศักยภาพด้านอื่นๆของพวกเราต่อไปในอนาคต แต่ Big Data ก็มาพร้อมกับปัญหาใหม่ เพราะมันทำให้การแยก signal ออกจาก noise | แยกข้อเท็จจริง (fact) ออกจากความคิดเห็น (opinion) | แยกความจริง (truth) ออกจากความเชื่อ (belief) ทุกวันนี้กลายเป็นงานที่ยากกว่าที่เคย…

Read More