สร้าง Spam Classifier ดักจับสแปมอีเมล์ด้วย R

บทความนี้แอดอธิบายการสร้างโมเดล machine learning ง่ายๆสำหรับปัญหา binary classification ทำนาย spam e-mail โดยใช้ข้อมูลจริงจาก HP Labs และ algorithm ยอดนิยมที่เราจะสอนวันนี้คือ Naive Bayes Install Packages tutorial วันนี้ใช้ 3 packages ในตารางด้านล่าง สามารถติดตั้ง package ง่ายๆใน RStudio ด้วยฟังชั่น install.packages() packages ใช้ทำอะไร? kernlab โหลดข้อมูล spam e-mail database naivebayes ฟังชั่น naivebayes() เพื่อสร้าง Naive Bayes Classifier dplyr ทำ data wrangling ง่ายๆกับข้อมูล Spam or Ham ฝรั่งมีศัพท์ slang ไว้ใช้เรียก…

Read More