คณิตศาสตร์กับการออมเงิน

วันนี้เราจะมานำเสนอแผนการออมเงินง่ายๆที่จะทำให้ทุกคนมีเงินเก็บหลักล้านตอนเกษียณ เป้าหมายคือ 10 ล้านบาท ตอนอายุ 60 ปี แผนการออมนี้ออกแบบมาสำหรับพนักงานออฟฟิซทั่วไป (แต่จริงๆใครจะนำไปใช้ก็ได้) ใช้หลักคณิตศาสตร์ง่ายๆ เราจะแบ่งการออมเงินออกเป็น 4 ช่วงตามอายุ สมมติว่าเราเริ่มออมเงินตั้งแต่อายุ 20 จนถึง 60 ปี และได้รับผลตอบแทนต่อปีเฉลี่ยประมาณ 10.4% เทียบเท่ากับผลตอบแทนของ SET index เฉลี่ยย้อนหลัง 10 ปีที่ผ่านมา (อ้างอิงจาก SCBAM ข้อมูล ณ วันที่ 14 ธ.ค. 2560) สมมติว่าเรา start เงินเดือนที่ 15000 บาทต่อเดือน หลักจากหักภาษีอะไรเรียบร้อยแล้ว นักเศรษฐศาสตร์เรียกเงินได้ที่นำไปใช้ได้จริงว่า “disposable income” ใช้ตัวย่อว่า Yd เพื่อใช้ในการบริโภคและเก็บออม Yd = Consumption + Saving … [1]และตามหลักเศรษฐศาสตร์มหภาค Saving =…

Read More