ฝึกใช้งาน apply family ฟังชั่น for loop ยอดนิยมใน R

การเขียน for loop ใน R อาจจะดูยุ่งยากและมีปัญหาเรื่อง performance i.e. ความเร็วในการรันโปรแกรมจะช้ากว่าการเขียนโค้ดแบบอื่นๆ วันนี้เราจะอธิบายฟังชั่น apply() และเทคนิคที่จะช่วยให้โปรแกรมรันเร็วขึ้นแบบไม่ต้องเขียน for loop เลย ถ้าใครยังไม่ว่า for loop ปกติเขียนยังไง ลองอ่านบทความ control flow ของเราก่อน ข้อมูลที่ใช้สอนใน tutorial นี้ชื่อ mtcars เราสามารถโหลด data frame ใน RStudio ด้วยโค้ดนี้ Regular For Loop สมมติถ้าเราต้องการหา column_mean ของแต่ละคอลั่มใน data frame การเขียน for loop ปกติจะค่อนข้างยุ่งยาก เขียนโค้ดอย่างน้อย 4-5 lines เราใช้ฟังชั่น seq_along() สร้าง numeric vector 1:11 ความยาวเท่ากับจำนวนคอลั่มของ…

Read More