อธิบาย Confusion Matrix ฉบับเข้าใจง่าย (มาก)

พ.ค. เข้าสู่หน้าฝนแล้ว แอดนั่งกินข้าวเที่ยงอยู่กับเพื่อน เลยลองให้เค้าทายเล่นๆว่าเย็นนี้ฝนจะตกหรือไม่ตก? เพื่อนมองออกไปดูฟ้าครึ้มๆก็เลยตอบว่า “กูว่าเย็นนี้ฝนตกแน่ๆ” และนี่คือตัวอย่างง่ายๆของการทำ prediction ใช้ชีวิตประจำวัน เวลาที่เราพยายามจะทำนาย outcome ที่มีได้สองค่า (ฝนตก|ไม่ตก) นักสถิติเรียกปัญหานี้ว่า Binary Classification Problem พอเราสร้างโมเดลสถิติขึ้นมาทำนาย binary outcome แล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการวัดความถูกต้อง (accuracy) ของผลการทำนาย ด้วยตาราง Confusion Matrix ซึ่งใช้กันอย่างแพร่หลายในงาน machine learning ทุกวันนี้ Confusion Matrix Explained ไอเดียของ confusion matrix นั้นเรียบง่าย จริงๆมันคือตาราง crosstabs ขนาด 2×2 ทั่วไป โดยแกนนอนคือ actual result ส่วนแกนตั้งคือ prediction result หน้าตาเหมือนรูปด้านล่าง สมมติเราพยากรณ์อากาศล่วงหน้าไป 10 วัน (ทายว่าฝนตก 6 วัน และฝนไม่ตกอีก 4 วัน) แล้วก็เทียบความจริงกับสิ่งที่เราพยากรณ์ไว้ว่าถูกทั้งหมดกี่ครั้งในสิบวันข้างหน้า?…

Read More