รู้จัก Central Limit Theorem ขุมพลังแห่งโลกสถิติ

บทความนี้มาทำความรู้จักกับทฤษฏีที่ยิ่งใหญ่ (อันดับต้นๆ) ในโลกสถิติ – Central Limit Theorem การสร้าง sampling distribution และความหมายของ standard error Table Of Contents The Heart of Statistics The Most Powerful Theorem [1] Sampling Distribution [2] Standard Error What’s The Point? Example R Code The Heart of Statistics หัวใจของวิชาสถิติคือการสุ่มตัวอย่าง ถ้าเราสุ่มตัวอย่าง (sample) ขนาดใหญ่พอ หน้าตาของกลุ่มตัวอย่างจะเหมือนกับประชากร (population) ที่เราสนใจ โดยการสุ่มต้องเป็นไปอย่างแรนดอม หรือที่นักสถิติเรียกกันว่า random sampling i.e. สุ่มโดยใช้หลักความน่าจะเป็น ประชากรที่เราสนใจทั้งหมดมีโอกาสในการถูกสุ่มเท่ากัน การสรุปผลจาก…

Read More