รู้จักกับ caret – ML Lib ที่ทรงพลังที่สุดของภาษา R

บทความนี้แอดเขียนอธิบาย interface การสร้าง machine learning โมเดลใน R ด้วย package caret (ย่อมาจาก Classification And REgression Training) ส่วนตัวแอดใช้ caret เป็นประจำใน workflow สร้างโมเดลได้มากกว่า 200+ โมเดลแบบ supervised learning ทรงพลัง มีฟังชั่นในการเตรียมข้อมูล, resampling, metrics ครบครัน และเหตุผลสำคัญที่สุดคือ caret มันเขียนง่ายมากจริงๆ (เทียบกับ framework อื่นๆ) เปิด RStudio ขึ้นมาแล้วติดตั้ง package ด้วยโค้ดด้านล่าง เราใช้ library mlbench ด้วยเพื่อโหลด example dataset สำหรับบทความนี้ dataset ที่เราจะใช้ในบทความนี้ชื่อว่า PimaIndiansDiabetes โดย target ที่เราต้องการทำนายคือคอลัมน์ diabetes (pos/…

Read More

ก้าวแรกสู่โลก Machine Learning กับ Gradient Descent

tutorial วันนี้แอดอธิบายและสอนเขียนฟังชั่น implement Gradient Descent ใน R เพื่ออัพเดทค่า intercept และ slope ของ simple linear regression มาทบทวน concept ของ SLR กันก่อน y_hat = mx + cwhere m = slope and c = constant (i.e. y intercept) SLR คือสมการเส้นตรงง่ายๆนี่เอง เช่น y = 0.5x + 2 ที่ลากตัดผ่าน (ทำนาย) ข้อมูลของเราได้แม่นยำที่สุด โดย x คือตัวแปรต้นและ y คือตัวแปรตาม เราสามารถวัดความแม่นยำของโมเดลด้วยค่า error แบบต่างๆ เช่น…

Read More

ฟังชั่น LINEST กับการสร้าง Linear Regression ใน Excel

อยากสร้าง Multiple Linear Regression ง่ายๆด้วยโปรแกรม Excel ภายในหนึ่งนาที? บทความวันนี้สอนใช้ฟังชั่น LINEST ฉบับรวบรัดแค่หนึ่งฟังชั่นได้ครบหมดทั้งค่า R-squared และ regression coefficients อ่านบทความตอนที่แล้วเรื่อง Simple Linear Regression ได้ที่นี่ General Form สำหรับสมการ Multiple Linear Regression (MLR) โดยทั่วไปเขียนได้แบบนี้ y = b0 + b1*x1 + b2*x2 + b3*x3 + … + bk*xk โดยที่ y คือตัวแปรตาม (dependent variable) และ x คือตัวแปรต้น (independent variable) ในสมการ MLR จะมีตัวแปรต้นได้มากกว่าหนึ่งตัว เงื่อนไขสำคัญที่สุดในการสร้าง Linear…

Read More

สร้างโมเดล Simple Linear Regression ง่ายๆด้วย Excel

Regression Analysis คือเทคนิคทางสถิติที่ใช้ quantify ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้น (x) และตัวแปรตาม (y) และเป็น algorithms สำคัญในการทำ prediction และ forecasting โดยคำว่า “Regression” ถูกนำมาใช้ครั้งแรกโดย Sir Francis Galton ในปี 1875 จากการค้นพบปรากฎการณ์ที่เรียกว่า Regression towards the mean ส่วน Regression ที่พวกเราต้องเรียนเป็นตัวแรกคือ Linear Regression นั่นเอง ทำไมต้องเรียนก่อน? เพราะว่ามันง่ายที่สุดแล้วฮะ 555+ (หลายคนคิดในใจ นี่ง่ายแล้วเหรอออออออ?) ง่ายจริงๆ!! ถ้าอ่านบทความวันนี้จบทำเป็นแน่นอน วันนี้เราจะสอนสร้าง Simple Linear Regression ง่ายๆด้วยโปรแกรม Excel ใช้แค่ 4 functions Simple Linear Regression (SLR) สำหรับสมการ SLR เบื้องต้น เขียนได้แบบนี้…

Read More