สรุปเนื้อหาคอร์สเรียน AI For Everyone – ตอนที่ 1/4

บทความวันนี้แอดเขียนสรุปเนื้อหาสัปดาห์แรกของคอร์สออนไลน์ AI For Everyone สอนโดย Andrew Ng บนเว็บไซต์ coursera โรงเรียนออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก (Andrew เป็นผู้ก่อตั้ง coursera อีกเช่นกัน) ถ้าใครยังไม่รู้จัก Andrew Ng เค้าคือ AI Pioneer คนแรกๆของโลก เป็นอดีตผู้ก่อตั้งทีม Google Brain และ VP & Chief Scientist ของ Baidu บริษัท search engine ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีน ส่วนตัวแอดยกให้เค้าเป็นอาจารย์สอน data science ที่คูลที่สุดในโลกนี้ มีนักเรียนสมัครเรียนกับเค้าทั่วโลกเป็นแสนคน AI For Everyone เป็นความตั้งใจล่าสุดของ Andrew ที่จะส่งต่อความรู้ด้านนี้ให้คนทั่วไปได้เข้าใจมากขึ้น เนื้อหาแบ่งออกเป็น 4 บท (สัปดาห์) ใช้เวลาเรียนทั้งคอร์สประมาณ 4-5 ชั่วโมง นั่งเรียนกันไปยาวๆ AI…

Read More

ก้าวแรกสู่โลก Machine Learning กับ Gradient Descent

tutorial วันนี้แอดอธิบายและสอนเขียนฟังชั่น implement Gradient Descent ใน R เพื่ออัพเดทค่า intercept และ slope ของ simple linear regression มาทบทวน concept ของ SLR กันก่อน y_hat = mx + cwhere m = slope and c = constant (i.e. y intercept) SLR คือสมการเส้นตรงง่ายๆนี่เอง เช่น y = 0.5x + 2 ที่ลากตัดผ่าน (ทำนาย) ข้อมูลของเราได้แม่นยำที่สุด โดย x คือตัวแปรต้นและ y คือตัวแปรตาม เราสามารถวัดความแม่นยำของโมเดลด้วยค่า error แบบต่างๆ เช่น…

Read More

สร้าง Spam Classifier ดักจับสแปมอีเมล์ด้วย R

บทความนี้แอดอธิบายการสร้างโมเดล machine learning ง่ายๆสำหรับปัญหา binary classification ทำนาย spam e-mail โดยใช้ข้อมูลจริงจาก HP Labs และ algorithm ยอดนิยมที่เราจะสอนวันนี้คือ Naive Bayes Install Packages tutorial วันนี้ใช้ 3 packages ในตารางด้านล่าง สามารถติดตั้ง package ง่ายๆใน RStudio ด้วยฟังชั่น install.packages() packages ใช้ทำอะไร? kernlab โหลดข้อมูล spam e-mail database naivebayes ฟังชั่น naivebayes() เพื่อสร้าง Naive Bayes Classifier dplyr ทำ data wrangling ง่ายๆกับข้อมูล Spam or Ham ฝรั่งมีศัพท์ slang ไว้ใช้เรียก…

Read More