วิธีสร้าง Heatmap ด้วย Excel

Heatmap เป็นอีกหนึ่งเทคนิคการทำ data visualization ที่ต่อยอดมาจาก table ปกติ โดยเราสามารถไล่สี numeric values ใน table เช่น ค่าสูงขึ้น = สีน้ำเงิน และค่าต่ำลง = สีแดง บทความวันนี้เราจะมาสอนใช้ conditional formatting สำหรับสร้าง heatmap ง่ายๆด้วยโปรแกรม Excel Create Dataset ก่อนจะสร้าง heatmap มาเรียนวิธีสร้างข้อมูลกันก่อน Excel มีฟังชั่น RANDBETWEEN สำหรับสร้าง random numbers ที่มีค่าอยู่ในช่วง interval ที่เราต้องการ ลองพิมพ์ formula นี้ใน cell B2:M16 และใส่ชื่อ columns และ rows ตามตัวอย่างด้านล่าง Quick Heatmap พอเรามีข้อมูลเป็น table แบบนี้แล้ว…

Read More